1.- Evangelitzar

2.- Aprendre

3.- Comunitat

4.- Resum: Santificar

Preàmbul: Pel Baptisme hem estat consagrats a Déu, o sigui que simplement per aquest sol sagrament formem part de la vida mística i física de Déu, en ser el sagrament d’iniciació cristiana, que ens consagra a Crist i participem de la seva missió de sacerdot, profeta i rei.

Del Punt dos (Aprendre)

Ja ets conscient que Déu vol ajudar-te?

  • Seguiment de la vida de Jesús
  • Acompanyament de Sant Joan Evangelista
  • Vida dels grans Sants i Santes
  • L’actualitat des de l’Evangeli (també crítica)

* Vida sacramental: bàsicament els sagraments de la Penitència i de l’Eucaristia. Com fonament de la vida de la gràcia de Jesús sagramentat.

  • Un altre punt molt important la pregària la lectura de la Bíblia sobretot del Nou testament, la seva reflexió i meditació per implicar-nos en la nostra vida interior i exterior.

Del Punt 1:

Podem partir de la base que qualsevol acció de caritat és en el fons evangelitzadora

Per tant sabem que el camí és l’Amor i mes fet caritat i mes si és compartint o passant sofriment ofert a Déu (Ell, que sempre ens escolta sap transformar el sofriment en santificació (punt 4.))

Aprendre a formar comunitat des de la família (Església domèstica) esposos – pares – fills etc. Parròquia moviments. Treball. Carrer. Llocs de necessitat i precarietat: col·laboració a fons.

Per tant aprendre a Estimar sempre més i millor segons l’evangeli, l’oració i la consulta al Catecisme de l’Església Catòlica com a referència moral i ètica cristiana.

Guia espiritual per un sacerdot

Podem editar un memoràndum bàsic per crear comunitat i resar junts i unir objectius i força moral

Augmentar així la nostra Fe Esperança i per tant ha de venir la Caritat.

On: on sigui perquè les messes són moltes …

(De fet també esperit missioner)

Pel seu interès els anotem la consagració a la SANTÍSSIMA VERGE MARIA i per mitjà d’ella a Jesucrist nostre Senyor a l’enllaç ladivinamisericordia.org/33dias/versiondigital

Per mantenir-nos sempre en la Presència de Déu, Pare Fill i Esperit Sant, estimant-a Ell en totes les persones, sense excloure ningú. Sabent-nos i sentint-nos estimats completament i eternament per Ell que ens porta a la mà amorosa, com si fóssim el seu únic fill o filla.

Perquè Jesús és l’alegria dels nostres cors; … per sentir-nos com Ell!

“Déu es fa home per fer l’home Déu” perquè per a Déu no hi ha res impossible!

Programa – resum – guía:

  • Santedat personal: crucificar-nos i Cristificar-nos contínuament: ni més ni menys: Crist en nosaltres; ¡Viure en Ell sempre! Sempre convertir-nos: esquinçar-nos el cor.
  • Fer i ser com Crist mateix en la terra. Fe en la caritat, per a, com, en, Crist i per tant sempre estar en la seva Presència: sempre estar en Ell! El mitjà, l’origen i la fi és aquest: el Crist! El Crist total en tots.
  • Sempre donar-nos a tots i amb total Amor! I així com Ell: negar-nos i portar la creu/s i seguir-lo a Ell.
  • Posar això en pràctica personalment! Sabent que tenim un aliat perfecte i Omnipotent: Déu fet home: El Crist, per la Mare de Déu. Amén!