Grups d’oració i apostolat

En la seva localitat pot formar part d’un grup d’oració i apostolat, resant en el grup i pels altres en el seu lloc d’origen; un grup de Laics Consagrats pel Baptisme, Laics Baptisme.

Es pot resar el Rosari a la Verge; la Coroneta a la Divina Misericòrdia, i participar en l’Eucaristia. També llegir en grup una part dels Evangelis i del Nou Testament. I seguir les oracions d’un devocionari Catòlic.

També es pot orar cantant alguna cançó religiosa en grup, algun himne o salm.

Animadors i animats

Els grups Laics Consagrats pel Baptisme, hauran, de ser animadors i animats de l’Església, de la Parròquia, Lliures per activitats a l’interior i a l’exterior de la Parròquia.

Animadors de cants; lectors; sobretot comunicadors de l’Esperança i de la Fe en la Caritat, sempre tot amb Amor, l’Amor del Senyor Déu Jesucrist, a l’església i sobre tot als altres, a l’Església i a la Verge Maria Mare de Déu.

Col·laboradors animadors: viure la fe des de la Pregària personal i comunitària. Un grup de cant de pregària de fe, d’alegria comunicativa. En tot el que faci falta, des de la rectitud moral i ètica cristiana.

Contemplatius en l’acció. A l’exterior de la Parròquia, al carrer: buscar i compartir la fe en parelles de dues persones, convidar a les persones a celebrar la fe en els sagraments els cants les pregàries.

En definitiva Evangelitzar, viure l’Evangeli de Jesús, amb El en Ell per Ell.

Más información

Para mas información, diríjase a nosotros a través el siguiente formulario: