Evangeli

«Déu és amor, i qui està en l’amor està en Déu i Déu està en ell» (1Jn 4, 16). Aquestes paraules de la Primera carta de Joan expressen amb claredat meridiana el cor de la fe cristiana: la imatge cristiana de Déu i també la imatge consegüent de l’home i del seu camí. A més, en aquest mateix versicle, Joan ens ofereix, per així dir, una formulació sintètica de l’existència cristiana: «Nosaltres hem conegut l’amor que Déu ens té i hi hem cregut». Hem cregut en l’amor de Déu: així pot expressar el cristià l’opció fonamental de la seva vida. No es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva. En el seu Evangeli, Joan havia expressat aquest esdeveniment amb les següents paraules:

Al principi era la Paraula,
i la Paraula estava en Déu,
i la Paraula era Déu.
Ella estava al principi en Déu.
Totes les coses van ser fetes per Ella,
i sense Ella no es va fer res de tot el que ha estat fet.
En Ella havia la vida,
i la vida era la llum dels homes.

La llum llueix en les tenebres,
però la foscor no la va abraçar.
Hi va haver un home
enviat de Déu,
de nom Joan.
Va venir aquest a donar testimoni de la llum,
per testificar d’ella
i que tots creguessin per ell.
No era ell la llum
sinó que va venir a donar testimoni de la llum.

Ella és la llum veritable
que il·lumina tots els homes
que ve a aquest món.
Estava en el món
i el món va ser fet per Ella,
però el món no l’ha reconegut.
Va venir als seus,
però els seus no l’han acollit.

Mes a qui l’han rebut
els ha concedit de venir a ser fills de Déu,
a aquells que creuen en el seu nom;
que no de les sangs,
ni de la voluntat carnal,
ni de la voluntat d’home,
sinó de Déu són nascuts.

I la Paraula es va fer carn
i va habitar entre nosaltres,
i hem contemplat la seva glòria,
glòria com de Unigènit del Pare,
ple de gràcia i de veritat.

Donant testimoni d’ell clamant:
“Aquest era de qui us vaig dir:
El qui ve després de mi,
ha passat davant meu,
perquè era primer que jo “.
De la seva plenitud vam rebre tots
gràcia sobre gràcia.
perquè la Llei fou donada per Moisès,
la gràcia i la veritat han vingut per Jesucrist.

A Déu ningú no l’ha vist mai;
Déu Unigènit, que és al si del Pare,
aquest ens l’ha donat a conèixer.

1. LA REVELACIÓ DEL FILL DE DÉU (1.19-3.36)
El testimoni de Joan Baptista
(Mt 3.11-12; Mc 1.7-8; Lc 3.15-17)
19 Els jueus de Jerusalem van enviar sacerdots i levites a Joan, a preguntar-li qui era. 20 I ell va confessar clarament:
-Jo No sóc el Messies.
21 Li van tornar a preguntar:
Qui ets, doncs? El profeta Elies?
Joan va dir:
-No Ho sóc.
Ells van insistir:
-Llavors, ¿Ets el profeta que havia de venir?
Va contestar:
-No.
22 Li van dir:
Qui ets, doncs? Hem de portar una resposta als que ens han enviat. Què pots dir-nos sobre tu mateix?
23 Ell va declarar:
-Jo Sóc, com va dir el profeta Isaïes,
‘Una veu que crida en el desert:
Obriu un camí recte per al Senyor! ‘
24 Els que havien estat enviats pels fariseus a parlar amb Joan, 25 li van preguntar:
-Doncs Si no ets el Messies, ni Elies, ni el Profeta, per què bateges?
26 Ell va declarar:
-Jo Batejo amb aigua, però entre vosaltres n’hi ha un que no coneixeu: 27 aquest és el que ve després de mi. Jo no sóc digne de deslligar les corretges de les sandalias.
28 Tot això va succeir en el lloc anomenat Betània, a l’orient del riu Jordà, on Joan batejava.

Jesús, l’Anyell de Déu
29 L’endemà, Joan veié que Jesús venia cap a ell, i va dir: “Mireu, aquest és l’Anyell de Déu que lleva el pecat del món! 30 A ell em referia jo quan vaig dir: ‘Després de mi ve un que és més important que jo, perquè existia abans que jo.’a 31 jo no el coneixia a ell, però he vingut a batejar amb aigua perquè el poble d’Israel el conegui. “
32 Joan testimonià encara: “He vist que l’Esperit baixava del cel com un colom i es posava damunt d’ell. 33 Jo encara no sabia qui era ell, però el que em va enviar a batejar amb aigua em va dir: ‘Aquell damunt el qual veuràs que l’Esperit baixa i es posa, és el qui bateja amb l’Esperit Sant.’ 34 Jo ja l’he vist, i sóc testimoni que aquest és el Fill de Déu.”

Els primers deixebles
35 L’endemà, Joan hi era una altra vegada amb dos dels seus seguidors.d 36 Quan va veure passar Jesús va dir:
Mireu, aquest és l’anyell de Déu!
37 Els dos deixebles de Joan li van sentir dir això, van seguir Jesús. 38 Jesús es girà i, en veure que el seguien, els preguntà:
-Què Esteu buscant?
Ells van dir:
Mestre, ¿on vius?
39 Jesús els respongué:
Veniu a veure-ho.
Van ser, doncs, i van veure on vivia; i van passar amb ell la resta del dia, perquè ja eren com les quatre de la tarda.
40 Un dels dos que havien sentit a Joan i van seguir Jesús, era Andreu, el germà de Simó Pere. 41 El primer que va fer Andreu va ser buscar al seu germà Simó. Li va dir:
-Hem Trobat el Messies (que vol dir: Crist) .i
42 Després Andreu va dur a Simó on era Jesús, i quan Jesús el va veure, va dir:
-Tu Ets Simó, fill de Joan, però et diran Cefes (que vol dir: Pedra) .

Jesús crida a Felip i Natanael
43 L’endemà, Jesús va decidir anar a la regió de Galilea. Va trobar a Felip i li va dir:
–Segueix-me.
44 Felip era del poble de Betsaida, d’on també eren Andreu i Pere. 45 Felip va anar a buscar a Natanael i li va dir:
-Hem trobat aquell de qui van escriure Moisès en els llibres de la Llei, i de qui també van escriure els profetas. És Jesús, el fill de Josep, el de Natzaret.
46 Va preguntar Natanael:
-Que potser pot sortir res de bo de Natzaret?
Felip li va contestar:
-Vine I comprova-ho.
47 Quan Jesús veié acostar-se a Natanael, va dir:
-Aquí ve un autèntic israelita, un home que no enganya.
48 Natanael li va preguntar:
-De què em coneixes?
Jesús li va respondre:
-Et vaig veure abans que Felip et cridés, quan eres sota la higuera.
49 Natanael li va dir:
Mestre, tu ets el Fill de Déu, l tu ets el Rei d’Israel!
50 Jesús li va contestar:
-Em Creus només per haver-te dit que t’havia vist sota la figuera? Doncs coses més grans que aquestes veuràs!
51 I va afegir:
-Us Asseguro que veureu el cel obert, i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de l’home.
Evangeli segons Sant Joan 6,22-29.
L’endemà, la multitud que s’havia quedat a l’altra riba va veure que Jesús no havia pujat amb els seus deixebles en l’única barca que hi havia, sinó que ells havien partit sols. Mentrestant, unes barques de Tiberíades van atracar prop del lloc on havien menjat el pa, després que el Senyor digué l’acció de gràcies. Quan la multitud es va adonar que Jesús i els seus deixebles no hi eren, van pujar a les barques i van anar a Cafarnaüm a buscar Jesús. El trobaren a l’altra riba, li van preguntar: “Mestre, ¿quan vas arribar?”. Jesús els va respondre: “Us asseguro que vosaltres em busqueu, no perquè vau veure signes, sinó perquè han menjat pa fins a saciar-vos. Treballin, no per l’aliment perible, sinó pel que roman fins a la Vida eterna, el que els donarà el Fill de l’ home, perquè és ell a qui Déu, el Pare, va marcar amb el seu segell “. Ells li van preguntar: “Què hem de fer per realitzar les obres de Déu?”. Jesús els va respondre: “L’obra de Déu és que vostès creguin en aquell que ell ha enviat”.

Extret de la Bíblia, Llibre del Poble de Déu.
Llegir el comentari de l’Evangeli per:

Sant Tomàs Moro (1478-1535), home d’Estat anglès, màrtir
Diàleg del consol a les tribulacions

“L’obra de Déu és que cregueu en aquell que ell ha enviat”

El fonament sobre el qual ens recolzem és la fe. Sense fe, és impossible esperar que es pugui portar algun consol espiritual … Quin sosteniment podrà procurar la Santa Escriptura a algú que no cregui que és la Paraula de Déu i que la seva Paraula és veritable? Poc profit trobarà si un no creu que és la Paraula de Déu o si, fins i tot admetent que ho és, creu que pot tenir errors! Segons la fe sigui més o menys forta, les paraules de consol de la Santa Escriptura faran un bé major o menor.

Aquesta virtut de la fe cap home pot adquirir-la per si mateix, ni tampoc donar-la a un altre … La fe és un do gratuït de Déu, i tal com diu Jaume: “Tot bé, tot do perfecte ve de dalt, del Pare de les llums. “(St. 1,17). Per això, nosaltres quan tinguem signes que la nostra fe és feble, demanem-li que la fortifiqui.
Evangeli segons Sant Joan 15,9-11.

Com el Pare m’ha estimat, també jo els he estimat a vostès. Romanguin en el meu amor. Si compleixen els meus manaments, romandran en el meu amor, com jo vaig complir els manaments del meu Pare i em mantinc en el seu amor. Els he dit això perquè la meva joia sigui la de vostès, i aquest goig sigui perfecte.

Extret de la Bíblia, Llibre del Poble de Déu.

Llegir el comentari de l’Evangeli per:

Beata Teresa de Calcuta (1910-1997), fundadora de les Germanes Missioneres de la Caritat
El goig del do

“Us dic tot això perquè la meva joia sigui també la vostra”

El goig és l’oració, el goig és la força, el goig és l’amor. És com una xarxa d’amor que agafa a les ànimes. “Déu estima els que donen amb goig” (2C 9,7). Aquells que donen amb goig, donen més. No hi ha millor manera de demostrar la nostra gratitud a Déu i als homes que acceptar-ho tot amb goig. Un cor encès d’amor és, necessàriament, un cor ple de goig. No permeteu mai que la tristesa us envaeixi fins al punt de fer-vos oblidar el goig de Crist ressuscitat.

Tots experimentem el desig ardent del cel, allà on es troba Déu. Doncs bé, des d’ara està en poder de tots nosaltres estar al cel amb ell, ser, amb ell, feliços des d’aquest mateix instant. Aquesta felicitat immediata amb ell vol dir: estimar com ell estima, ajudar com ell ajuda, donar com ell dóna, servir com a ell serveix, socórrer com ell socorre, romandre amb ell totes les hores del dia, i tocar el seu mateix ser present darrere del rostre de l’aflicció humana.

Llibre dels Fets dels Apòstols 16,22-34.

La multitud es va amotinar en contra d’ells, i els magistrats els van fer arrencar la roba i van ordenar que els assotar. Després d’haver-los colpejat despietadament, els van tancar a la presó, ordenant al carceller que els vigilés amb molta cura. Havent rebut aquesta ordre, el carceller els va tancar en una cel·la interior i els va subjectar els peus al cep. A prop de la mitjanit, Pau i Siles pregaven i cantaven les lloances de Déu, mentre els altres presoners els escoltaven. Tot d’una, la terra va començar a tremolar tan violentament que es van commoure els fonaments de la presó, i en un instant, totes les portes es van obrir i les cadenes dels presoners es van deixar anar. El carceller es va despertar sobresaltat i, en veure obertes les portes de la presó, va desembeinar la seva espasa amb la intenció de matar-se, creient que els presoners s’havien escapat. Però Pau va cridar: “No et facis cap mal, estem tots aquí”. El carceller va demanar unes torxes, va entrar precipitadament a la cel·la i, tremolant, es va tirar als peus de Pau i de Siles. Després els va fer sortir i els va preguntar: “Senyors, ¿què he de fer per aconseguir la salvació?”. Ells li van respondre: “Creu en el Senyor Jesús i et salvaràs, tu i tota la teva família”. De seguida li van anunciar la Paraula del Senyor, a ell i a tots els de casa seva. A aquesta mateixa hora de la nit, el carceller els va atendre i guarir les seves nafres. Immediatament després, va ser batejat amb tota la seva família. Després els va fer pujar a casa i va preparar la taula per celebrar amb els seus la alegria d’haver cregut en Déu.

Evangeli segons Sant Joan 16,5-11.

Ara me’n vaig al qui m’ha enviat, i cap de vosaltres em pregunta: ‘¿A on vas?’. Però al dir-los això, vostès s’han entristit. No obstant això, els dic la veritat: els convé que me’n vagi, perquè si no me’n vaig, el Defensor no vindrà a vosaltres. Però si em vaig, es l’enviaré. I quan ell vingui, provarà al món on és el pecat, on és la justícia i quin és el judici. El pecat està en no haver cregut en mi. La justícia, en què jo me’n vaig al Pare i vostès ja no em veuran. I el judici, en què el príncep d’aquest món ja ha estat condemnat.

Extret de la Bíblia, Llibre del Poble de Déu.

Llegir el comentari de l’Evangeli per:
Sant Antoni de Pàdua (cap a 1195-1231), franciscà, doctor de l’Església
Sermons per al diumenge i les festes dels sants

“Si no me’n vaig, el Defensor no vindrà a vosaltres; però si me’n vaig, us l’enviaré “

L’Esperit Sant és el blat que ens reconforta en el camí cap a la pàtria, és el vi que ens alegra en la tribulació, l’oli que suavitza les amargors de la vida. Era necessari als apòstols aquest triple auxili perquè havien d’anar a predicar al món sencer. És per això que Jesús els envia l’Esperit Sant. Ells queden plens d’ell, plens per tal que els esperits impurs no tinguin cap poder sobre ells: quan un got està ple, res se li pot afegir.

L’Esperit Sant “us ensenyarà” (Jn 16,13), perquè sapigueu; us suggerirà, perquè vulgueu. És ell el que dóna el saber i el voler; afegim el nostre “poder” segons la mesura de les nostres forces, i serem temples de l’Esperit Sant (1C 6,19)
EVANGELI DEL DIA

¿Senyor a qui aniríem? Tens les paraules de la vida eterna. Jo 6, 68

22 setembre

Avui l’Església celebra: Sant Maurici

Sant Bonaventura: “La llavor és la paraula de Déu”

Primera Carta de sant Pau a Timoteu 6,13-16.

Jo et dono davant de Déu, que dóna vida a totes les coses, i davant de Crist Jesús, que va donar bon testimoni davant Ponç Pilat: observa el que està prescrit, mantenint-te sense taca i irreprensible fins a la Manifestació de nostre Senyor Jesucrist, Manifestació que farà aparèixer en el moment oportú el benaurat i únic Sobirà, el Rei dels reis i Senyor dels senyors, l’únic que posseeix la immortalitat i habita en una llum inaccessible, a qui cap home va veure ni pot veure. A ell sigui l’honor i el poder per sempre! Amén.

Evangeli segons Sant Lluc 8,4-15.

Com es reunia una gran multitud i acudia a Jesús gent de totes les ciutats, ell els va dir, valent-se d’una paràbola: “El sembrador va sortir a sembrar la seva llavor. En sembrar, una part de les llavors va caure arran del camí, on va ser trepitjada i se la van menjar els ocells del cel. Una altra part va caure sobre les pedres i, en brollar, es va assecar per falta d’humitat. Una altra va caure entre les espines, i aquestes, brollant al mateix temps, la van ofegar. Una altra part va caure en terra fèrtil, va brollar i va produir fruit al cent per u “. I una vegada que va dir això, va exclamar: “¡Qui tingui orelles per a escoltar, que escolti!”. Els seus deixebles li van preguntar què volia dir aquesta paràbola, i Jesús els va dir: “A vostès se’ls dóna a conèixer els misteris del Regne de Déu; als altres, en canvi, se’ls parla en paràboles, perquè miren sense veure i escoltin sense comprendre. la paràbola vol dir això: la llavor és la Paraula de Déu. els que estan a la vora del camí són els que escolten, però després ve el dimoni i li pren la Paraula dels seus cors, perquè no creguin i no se salvin. els que estan sobre les pedres són els que reben la Paraula amb alegria, tot just la senten, però no tenen arrels: creuen per un temps, i en el moment de la temptació es fan enrere, el que va caure entre espines són els que escolten, però amb les preocupacions, les riqueses i els plaers de la vida, es van deixant ofegar poc a poc, i no arriben a madurar. El que va caure en terra fèrtil són els que escolten la Paraula amb un cor ben disposat, la retenen, i donen fruit gràcies a la seva constància.
Extret de la Bíblia, Llibre del Poble de Déu.

Llegir el comentari de l’Evangeli per:

Sant Bonaventura (1221-1274), franciscà, doctor de l’Església
Breviloquio, Prefaci, 2-5

“La llavor és la paraula de Déu”

L’origen de l’Escriptura no es troba en la recerca humana, sinó en la divina revelació que prové del “Pare de les llums”, “de qui pren el seu nom tota paternitat en el cel ia la terra” (Jm 1,17; ef 3,15). És d’ell que, pel seu Fill Jesucrist, arriba a nosaltres l’Esperit Sant. És per l’Esperit Sant que, compartint i distribuint els seus dons a cadascuns segons la seva voluntat (Hb 2,4), se’ns dóna la fe i “per la fe, Crist habita en els nostres cors” (Ef 3,17). D’aquest coneixement de Jesucrist es desprèn, com de la seva font, la fermesa i la comprensió de tota la santa Escriptura. És, doncs, impossible entrar en el coneixement de l’Escriptura sense posseir infusa, primerament, la fe de Crist, com la llum, la porta i el fonament de tota l’Escriptura …

La finalitat o el fruit de la santa Escriptura no és qualsevol cosa, sinó la plena felicitat eterna. Perquè en l’Escriptura estan “les paraules de vida eterna” (Jn 6,68); està, doncs, escrita, no només perquè creguem, sinó també perquè posseïm la vida eterna en la qual veurem, estimarem i els nostres desitjos es veuran eternament curulls. És llavors que els nostres desitjos es veuran plenament satisfets, coneixerem veritablement “l’amor que sobrepassa tot coneixement” i així arribarem a “la Plenitud total de Déu” (Ef 3,19). La divina Escriptura s’esforça a introduir-nos a aquesta plenitud; i és, doncs, en vistes a aquest fi, amb aquesta intenció que la santa Escriptura ha de ser estudiada, ensenyada i compresa.
Evangeli segons Sant Lluc 24,13-35.

Aquest mateix dia, dos dels deixebles anaven a un petit poble anomenat Emmaús, situat a uns deu quilòmetres de Jerusalem. En el camí parlaven sobre el que havia passat. Mentre conversaven i discutien, el mateix Jesús es va acostar i va seguir caminant amb ells. Però alguna cosa impedia que els seus ulls el reconeguessin. Ell els va dir: “Què comentaven pel camí?”. Ells es van aturar, amb el semblant trist, i un d’ells, anomenat Cleofàs, li va respondre: “Tu ets l’únic foraster a Jerusalem que ignora el que va passar en aquests dies!”. “Quina cosa?”, els va preguntar. Ells van respondre: “el referent a Jesús, el Natzarè, que va ser un profeta poderós en obres i en paraules davant de Déu i de tot el poble, i com els nostres grans sacerdots i els nostres caps el van lliurar per ser condemnat a mort i crucificat. nosaltres esperàvem que fos ell qui lliurés a Israel. Però a tot això ja van tres dies que van succeir aquestes coses. És veritat que algunes dones que estan amb nosaltres ens han desconcertat: elles van ser de bon matí al sepulcre i al no trobar el cos de Jesús , van tornar dient que els havien aparegut uns àngels, assegurant-los que ell és viu. Alguns dels nostres van anar al sepulcre i van trobar tot com les dones havien dit. Però a ell no el van veure “. Jesús els va dir: “Homes durs d’entesa, com els costa creure tot el que havien anunciat els profetes! ¿No calia que el Messies suportés aquests patiments per entrar en la seva glòria?” I començant per Moisès i continuant amb tots els profetes, els va interpretar en totes les Escriptures que es refereixen a ell. Quan van arribar prop del poble on anaven i ell va fer el gest de passar. Però ells li van insistir: “Queda’t amb nosaltres, perquè ja és tard i el dia s’acaba”. Ell va entrar i es va quedar amb ells. I estant a taula, prengué el pa i va pronunciar la benedicció; després el va partir i els el donava. Llavors els ulls dels deixebles es van obrir i el van reconèixer, però ell havia desaparegut de la seva vista. I es deien: “¿No cremava de potser el nostre cor, mentre ens parlava pel camí i ens explicava les Escriptures?”. En aquest mateix moment, es van posar en camí i van tornar a Jerusalem. Allà van trobar reunits els Onze i als altres que estaven amb ells, i aquests els van dir: “És veritat, el Senyor ha ressuscitat i es va aparèixer a Simó!”. Ells, per la seva banda, van explicar el que els havia passat pel camí i com l’havien reconegut quan partia el pa.

Extret de la Bíblia, Llibre del Poble de Déu.

Llegir el comentari de l’Evangeli per:

Sant Josepmaria Escriva de Balaguer (1902-1975), prevere, fundador
Homilia en amics de Déu
“Queda’t amb nosaltres”

Els dos deixebles es dirigien a Emmaús. El seu port era normal, com el de tantes altres persones que passaven per aquelles contrades. I és allà, amb naturalitat, que Jesús se’ls apareix i camina amb ells, començant una conversa que els fa oblidar la seva fatiga … Jesús en el camí. Senyor, tu sempre ets gran! Però em commous quan condescendeixes a seguir-nos, a buscar-nos en el nostre anar i venir quotidià. Senyor, concedeix-nos la simplicitat d’esperit; doneu-nos una mirada pura, una intel·ligència clara per poder comprendre’t quan véns a nosaltres sense cap signe exterior de la vostra glòria.

En arribar al poble, el trajecte s’acaba i als dos deixebles que, sense adonar-se’n, han estat tocats en el més profund del seu cor per la paraula i l’amor de Déu fet home, els fa mal que marxi. Perquè Jesús, s’acomiada d’ells “fent veure que anava més lluny”. Nostre Senyor no s’imposa mai. Un cop percebuda la puresa de l’amor que ha posat en la nostra ànima, vol que el cridem lliurement. Hem de retenir-lo a la força i pregar-li: “Queda’t amb nosaltres que es fa tard i s’acaba el dia, comença ja la nit”.
Nosaltres som així: ens falta audàcia, potser per manca de sinceritat, o per pudor. En el fons pensem: Queda’t amb nosaltres, perquè les tenebres envolten la nostra ànima, i només tu ets la llum, només tu pots calmar aquesta set que ens consumeix … I Jesús es queda amb nosaltres. S’obren els nostres ulls, com els de Cleofàs i el seu company, quan Crist parteix el pa; i encara que ell desaparegui de nou de la nostra vista, serem capaços de posar-nos de nou en camí – comença ja la nit- per parlar d’ell als altres, perquè tant goig no pot quedar guardat en un sol cor.

Camí d’Emaús. El nostre Déu ha omplert de dolçor aquest nom, i Emaús és el món sencer perquè el Senyor ha obert els camins divins de la terra.

El Nou Testament

Evangeli segons Sant Joan

17

Oració sacerdotal

 1. Després d’haver dit tot això, Jesús va alçar els ulls al cel i digué: –Pare, ha arribat l’hora. Glorifica el teu Fill, perquè el teu Fill et glorifiqui,
 2. ja que li has concedit poder sobre tot home, perquè doni vida eterna a tots els qui li has confiat.
 3. I la vida eterna és que et coneguin a tu, l’únic Déu veritable, i aquell que tu has enviat, Jesucrist.
 4. Jo t’he glorificat a la terra, duent a terme l’obra que m’havies encomanat;
 5. ara glorifica’m tu, Pare, al teu costat, amb la glòria que jo tenia vora teu abans que el món existís.
 6. »He fet conèixer el teu nom als qui tu has pres del món i m’has donat; eren teus i tu me’ls has donat, i ells han guardat la teva paraula.
 7. Ara saben que tot el que m’has donat ho he rebut de tu,
 8. perquè jo els he confiat les paraules que tu m’has confiat. Ells les han acollides i han reconegut realment que jo he sortit de tu, i han cregut que tu m’has enviat.
 9. »Jo prego per ells; no prego pel món, sinó pels qui tu m’has donat, perquè són teus.
 10. Tot allò que és meu és teu, i allò que és teu és meu. En ells s’ha manifestat la meva glòria.
 11. Jo no em quedo més al món. Però ells s’hi queden, mentre que jo vinc a tu. Pare sant, guarda’ls en el teu nom, el nom que m’has donat, perquè siguin u com ho som nosaltres.
 12. Mentre era amb ells, jo els guardava en el teu nom, el que tu m’has donat. He vetllat per ells i no se n’ha perdut ni un de sol, fora del qui s’havia de perdre, perquè es complís el que diu l’Escriptura.
 13. Però ara vinc a tu, i mentre encara sóc al món dic tot això, perquè ells tinguin també la meva joia, una joia completa.
 14. Jo els he confiat la teva paraula, però ara el món els odia, perquè no són del món, com jo tampoc no en sóc.
 15. No et demano que els treguis del món, sinó que els preservis del Maligne.
 16. Ells no són del món, com jo tampoc no en sóc.
 17. Consagra’ls en la veritat, que és la teva paraula.
 18. Tal com tu m’has enviat al món, jo també els hi he enviat.
 19. Jo em consagro a mi mateix per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat.
 20. »No prego només per ells, sinó també pels qui creuran en mi gràcies a la seva paraula.
 21. Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat.
 22. Jo els he donat la glòria que tu m’has donat, perquè siguin u com nosaltres som u.
 23. Que jo estigui en ells i tu en mi, perquè siguin plenament u. Així el món reconeixerà que tu m’has enviat i que els has estimat a ells com m’has estimat a mi.
 24. Pare, vull que els qui m’has confiat estiguin amb mi allà on jo estic i vegin la meva glòria, la glòria que m’has donat perquè m’estimaves des d’abans de crear el món.
 25. Pare bo, el món no t’ha conegut, però jo t’he conegut, i ells han reconegut que tu m’has enviat.
 26. Jo els he fet conèixer el teu nom, i els el faré conèixer més encara, perquè l’amor amb què m’has estimat estigui en ells, i jo també hi estigui.